Filing Cabinet 重型防火文件櫃

Catalog
型錄下載

9206 KL 二屜防火文件櫃
通過美規 UL 72 Class 350的二小時防火和撞擊測試認證

9306 KL 三屜防火文件櫃
通過美規 UL 72 Class350 的二小時防火和撞擊測試認證

9406 KL 四屜防火文件櫃
通過美規 UL 72 Class350 的二小時防火和撞擊測試認證